ALGEMENE VOORWAARDEN - RIJSCHOOL HOFSTEDE

 

• Tijdens de rijlessen dient de leerling in het bezit te zijn van een ID-kaart of paspoort

(wettelijke ID-plicht).

 

• Bij betaling van losse lessen dient de leerling het lesgeld contant te voldoen.

 

• Bij betaling van losse lessen per bank dienen de lessen vooruit betaald te worden.

 

• Bij betaling van pakketten dient het lesgeld binnen 7 dagen na de eerste rijles betaald te zijn.

 

• Indien overeen wordt gekomen dat het pakket in termijnen wordt betaald, dient de eerste termijn 7 dagen na de eerste rijles te zijn betaald.

De volgende termijnen worden in de daarop volgende maanden betaald.

 

• Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten wettelijke rente van 9% .

In geval van een incasso komen ALLE gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente voor de rekening van de gefactureerde.

 

• Lesafspraken kunnen kosteloos minimaal 24 uur voor aanvang van de rijles worden geannuleerd indien de les binnen 24 uur voor aanvang van de rijles wordt afgezegd worden de kosten van de les in rekening gebracht.

 

• Bij het niet verschijnen van de leerling op het afgesproken lesuur, wordt de volledige rijles in rekening gebracht.

 

• Alle lessen van het aangekochte pakket dienen binnen 12 maanden te zijn  gevolgd (tenzij de leerling in samenspraak met de rijschool anders is overeengekomen). Zijn de lessen van het aangekochte pakket niet binnen de gestelde termijn gevolgd, dan vervallen de rijlessen en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op het examen.

 

• Vooruit betaalde rijlessen en pakketten worden niet terugbetaald.

tenzij het rijbewijs wordt gehaald met minder lessen dan was afgesproken.

 

• De (vervolg) examens dienen vóór het aanvragen te worden betaald. Niet  betaalde aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Team Rijschool Hofstede